Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet

Proposition 1993/94:101

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:101

Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk
diskriminering i arbetslivet

Prop. 1993/94:101

Regeringen
överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 2 december 1993 På
regeringens vägnar

Bengt
Westerberg

Birgit
Friggebo (Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen
innehåller förslag till lagstiftningsåtgärder som skall motverka dels
broUslighet med rasistiska eller liknande motiv, dels etnisk diskrimi­nering i
arbetsUvet.

I
propositionen föreslås att det i brottsbalken införs en särskild
straff-skärpningsgmnd för sådana fall där ett motiv för brottet varit att
kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan gmpp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-12-08 Bordläggning: 1993-12-08 Hänvisning: 1993-12-09 Motionstid slutar: 1994-01-17
Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (6)