Århuskonventionen

Proposition 2004/05:65

Århuskonventionen

Regeringens proposition 2004/05:65

Århuskonventionen

Prop.

2004/05:65

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 januari 2005

Göran Persson

Lena Sommestad

(Miljö- och samhällsbyggnads- departementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Århuskonventionen är en
FN-konvention
om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor. Inom EU har två direktiv beslutats om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön. Konventionen och direktiven bidrar till att skydda allas rättighet att leva i en miljö som är förenlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-01-26 Bordläggning: 2005-01-26 Hänvisning: 2005-01-27 Motionstid slutar: 2005-02-10
Förslagspunkter (2)