Arbetsmarknadspolitiken förstärks

Proposition 2002/03:44

Regeringens proposition 2002/03:44

Arbetsmarknadspolitiken förstärks

Prop.

2002/03:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 februari 2003

Anna Lindh

Hans Karlsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare skall bedrivas vid arbetsförmedlingen. Specialutbildade arbetsförmedlare skall med hjälp av särskild arbetsmetodik förmedla kontakt med lämplig arbetsgivare och ansvara för bl.a. introduktion och uppföljning på arbetsplatsen. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) skall ges i uppdrag att i samråd med Integrationsverket föreslå den närmare inriktningen av verksamheten vad gäller målgrupp och arbetsmetodik.

Vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-03-07 Bordläggning: 2003-03-07 Hänvisning: 2003-03-11 Motionstid slutar: 2003-03-24
Förslagspunkter (4)