Ändringar i konsumentköplagen

Proposition 2001/02:134

Händelser

Inlämning: 2002-03-13 Bordläggning: 2002-03-13 Hänvisning: 2002-03-14 Motionstid slutar: 2002-03-28

Hela dokumentet

Ändringar i konsumentköplagen (pdf, 482 kB)
Regeringens proposition 2001/02:134

Ändringar i konsumentköplagen

Prop.

2001/02:134
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 mars 2002
Göran Persson
Thomas Bodström
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra ett EG- direktiv (1999/44/EG) om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (konsumentköpsdirektivet). Därutöver behandlas ett förslag som lämnas av Utredningen om konsumenträttsliga frågor i dess betänkande Nya konsumentregler – Preskription. Garantier m.m. Borgenärsskydd (SOU 1995:11).
I propositionen föreslås ändringar i konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och marknadsföringslagen.
När det gäller konsumentköplagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)