Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina

Proposition 2017/18:20

Regeringens proposition 2017/18:20

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 oktober 2017

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Sverige och Folkrepubliken Kina om ändring i avtalet den 16 maj 1986 för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skattflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.

Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl direkta som indirekta skatter på intäkter som förvärvas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-10 Bordlagd: 2017-10-10 Hänvisad: 2017-10-11 Motionstid slutar: 2017-10-25
Förslagspunkter (2)