Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m.

Proposition 1993/94:149

Prop.

1993/94:149Regeringens proposition

1993/94:149

Åligganden för personal inom hälso- och

sjukvården m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till lag om åligganden för

personal inom

hälso- och sjukvården och till lag om disciplinpåföljd m.m. på hälso-

och

sjukvårdens område. Samtidigt föreslås att lagen (1980:11) om tillsyn

över

hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. upphävs.

Förslaget innebär bl.a. att systemet för att ingripa mot

försummelser som

begås av enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvården så långt

som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13