Åldersgräns vid tobaksköp

Proposition 1995/96:228

Regeringens proposition

1995/96:228

Åldersgräns vid tobaksköp

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 1996

Göran Persson

Margot Wallström

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksva-

ror förs in i tobakslagen (1993:581) Avsikten är att förhindra tidiga tobaks-

debuter och att minska tobakskonsumtionen för att därigenom förbättra

folkhälsan.

Förslaget innebär ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja eller annars

lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Försäljningsförbudet

kompletteras med en regel om att tobaksvaror får föras in i landet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1996-05-28 Bordläggning: 1996-05-28 Hänvisning: 1996-05-29 Motionstid slutar: 1996-06-12
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)