Ägarlägenheter

Proposition 2008/09:91

2008/09:91

lägenheter.

heter,

lydelse.

tålas,

utanför

eller

av

avtalats

hus,

avtalats

förhandlingslagen,

familjshus,

ett

följd.

förlängas,

förhållandet

upphör,

hyresförhållandet

flytta,

överlåta

godtagit

förlängas,

förhållandet

upphör,

förhållandet

hållandet,

hör.

förlängning.

förhållandet,

förhållandet

förlängning.

stycket.

1,

om

ningen.

(1970:988)

enda

användning,

anläggningen,

heter.

samfälligheter

följande

skilda

utrymme,

samfällighetsförening.

fälligheten.

eller

ening.

begärt

hållit

denne.

sammanträdet.

denne.

mål,

mål,

och

lov.

sionell

bildningslagen)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-12-03 Bordläggning: 2008-12-03 Hänvisning: 2008-12-04 Motionstid slutar: 2008-12-18
Förslagspunkter (1)