Yrkesfisket i södra Östersjön

Motion 2012/13:MJ263

av Peter Jeppsson m.fl. (S)
S32050

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkesfisket i södra Östersjön.

Motivering

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön ska fasas ut till 2013. Det innebär att yrkesfisket nära kusten med fällor kommer att kunna fortsätta, medan det småskaliga yrkesfisket efter lax i södra Östersjön kommer att stoppas. Beslutet får därmed stora konsekvenser för yrkesfiskare i södra Östersjön.

Den lekande laxen i våra svenska älvar är livskraftig och av stor mängd. HaV bör snarast se över tillväxten av vildlax och överväga att upphäva beslutet om att stoppa laxfisket i Östersjön.

Stockholm den 28 september 2012

Peter Jeppsson (S)

Kerstin Haglö (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)