Waldorflärarutbildningen

Motion 2012/13:Ub462

av Jabar Amin m.fl. (MP)
MP1104

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ för att säkra den svenska Waldorflärarutbildningen.

Motivering

I Sverige finns det 41 Waldorfskolor. Dessa skolor är godkända av Skolinspektionen som fristående skolor och undervisar enligt Waldorfskolans läroplan.

Det har tidigare funnits en integrerad utbildning för att bli behörig Waldorflärare. Denna utbildning har genomförts av Waldorflärarhögskolan först i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm och sedan med Stockholms universitet. Tyvärr har Stockholms universitet nu avbrutit detta samarbete.

Sedan en tid tillbaka är utbildningen av Waldorflärare därmed inte längre en integrerad och finansierad del av den svenska lärarutbildningen. Samtidigt har regeringen i en förordning (SFS 2011:326) beslutat att Waldorflärare är behöriga att undervisa i Waldorfskolor. Å ena sidan ställer regeringen krav på behöriga och utbildade Waldorflärare, å andra sidan tar regeringen inget ansvar för att finansiera denna utbildning. Samtidigt blir det mycket svårt att säkerställa undervisningen på Waldorfskolorna genom utbildade och behöriga Waldorflärare när deras utbildning måste finansieras privat; och då har inte alla råd med det, vilket i slutändan drabbar skolorna som får brist på behöriga Waldorflärare.

Waldorfskolorna har alltsedan 50-talet varit en viktig del av det svenska skolväsendet som på många sätt har bidragit till utvecklingen och mångfalden av den svenska skolan. När det i den ordinarie lärarutbildningen inte längre finns en integrerad och finansierad Waldorflärarutbildning hotas svenska Waldorfskolor i sin existens.

Det är mycket märkligt att regeringen ställer krav på Waldorflärarutbildning, men inte säkerställer att denna lärarutbildning, på samma sätt som all annan lärarutbildning i Sverige, finansieras offentligt. Det är regeringen som har det övergripande ansvaret i denna fråga och det duger absolut inte att som regeringen gör skylla på att detta är en sak enbart för högskolorna och Waldorflärarhögskolan att komma överens om på tu man hand.

Det som nu behövs för att även i fortsättningen ha tillgång till utbildade och kompetenta Waldorflärare i Sverige är att regeringen tar initiativ för att säkerställa Waldorflärarutbildningens existens.

Stockholm den 5 oktober 2012

Jabar Amin (MP)

Mats Pertoft (MP)

Lotta Hedström (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)