Vittnesskydd

Motion 2012/13:Ju276 av Metin Ataseven (M)

av Metin Ataseven (M)
M1354

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att skydda vittnens personuppgifter såsom personnummer, adress och telefonnummer.

Motivering

Att vittna kan vara en omskakande upplevelse. Många gånger måste den som ska vittna konfronteras med den/de åtalade, hans/hennes släktingar och/eller vänner i rättssalen. Denna erfarenhet kan upplevas som otrygg och det kan upplevas som väldigt obehagligt och skrämmande att möta dem man ska vittna emot.

Då det förekommer att den som vittnar hotas eller att dennes familj hotas är många vittnen rädda för att bli uppsökta i hemmet eller att dennes familj söks upp.

Den som vittnar har heller inget särskilt skydd när det gäller personuppgifter. Alla uppgifter blir offentliga under rättegången såsom vittnets telefonnummer, bostadsadress och personnummer, vilket innebär att ett vittnesmål kan få långtgående konsekvenser även efter det att rättegången är avslutad.

Denna otrygghet och offentlighet kan därför avskräcka personer från att vittna vid rättegångar, vilket på sikt kan urholka vårt rättssystem. Regeringen borde därför se över hur man kan skydda vittnens personuppgifter, såsom personnummer, adress och telefonnummer.

Stockholm den 27 september 2012

Metin Ataseven (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)