Viskadalsbanan

Motion 2007/08:T443

av Alf Eriksson och Phia Andersson (s)
s45116

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm via Varberg och Borås.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustning av järnvägsbanan mellan Varberg och Herrljunga.

Motivering

Västsverige är ett befolkningstätt område och belastningen på miljön från vägtrafiken är omfattande. Därför är det viktigt att minska vägtransporterna. I dagsläget är det oftast flyg som används för resor mellan denna del av västkusten och huvudstaden. Det mer miljövänliga tåget skulle bli ett fullgott alternativ om den berörda banan fick snabbtågstrafik.

Det är i dag omöjligt att från södra och mellersta Halland anlända med tåg till Stockholm för att delta i aktiviteter som börjar före klockan 09.00. I stället tvingas man till bilresor till flygplatserna och flyg till Stockholm.

Dagens tågtrafik går via Göteborg, varför belastningen på järnvägen runt Göteborg är mycket hög. Trafiken på Västkustbanan ökar och det är numera ofta fullt på tågen.

Kapacitetsproblemen är därför stora på stationsområdet och det är mycket svårt att sätta in fler tåg. En direktlinje från södra västkusten på Viskadalsbanan, det vill säga från Halmstad via Varberg, Mark och Borås, skulle öka både möjligheten att åka tåg till huvudstaden och minska belastningen på Göteborg. Frågan om en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm via Varberg och Borås har diskuterats under lång tid, utan att det har lett till konkreta resultat. Det är angeläget att denna bansträcka prioriteras i Banverkets kommande plan.

Det är också viktigt med en viss upprustning av bandelen mellan Varberg och Herrljunga för att få ned restiden. Detta skulle naturligtvis också vara till fördel även för den ökande pendeltrafiken på banan.

Stockholm den 3 oktober 2007

Alf Eriksson (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (2)