Vinterdäck på tunga fordon i Sverige

Motion 2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att alla tunga fordon över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar ska ha vinterdäck och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att alla fordon över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar även ska ha vinterdäck på styrande hjul och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att polisen ska ha rätt att beslagta ett fordon och ställa det på en avgränsad uppställningsplats tills bristerna är åtgärdade, som i detta fall vinterdäck, och att alla uppkomna kostnader ska vara betalda innan utlämning av fordon sker och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fordon ska tillfalla svenska staten om inte fordonsägaren/chauffören inom rimlig tid löser ut fordonet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Lagstadga krav på godkända vinterdäck eller liknande utrustning på alla fordon över 3500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar oavsett nationalitet på fordonet.

Kravet skall gälla både styrande hjul och drivande hjul om vinterväglag råder på platsen under tiden 1/12 till 31/3. Det är polismannens bedömning av väglaget som gäller. Fordon som inte uppfyller kraven skall beläggas med körförbud enligt svensk lag och således bärgas från platsen. För att säkerställa att fordonet blir åtgärdat och att fordonsägaren/föraren betalar alla kostnader skall polisen ha rätt till att beslagta fordonet och ställa det på en inhägnad uppställningsplats. Fordonsägaren/ föraren skall endast få tillträde till fordonet för att åtgärda bristerna och ej tillåtas att övernatta eller uppehålla sig i fordonet under tiden beslaget gäller. När bristerna på fordonet är åtgärdade och godkända av en ackrediterad besiktningsman och alla kostnader för bärgning, böter, uppställning och besiktning är reglerade så får fordonet flyttas ut från uppställningsområdet. Om det beslagtagna fordonet ej blir åtgärdat eller om inte alla kostnader blir betalda inom en rimlig tid skall fordonet anses vara utmätt gods och tillfalla svenska staten. Därefter kan Kronofogdemyndigheten försälja fordonet för att täcka obetalda skulder. Då fordonet innehåller last i form av handelsvaror skall lasten ej tillfalla svenska staten utan återlämnas till varornas ägare om denne så önskar, men ägaren ombesörjer omlastning och vidare transport själv.

Dessa regler är av stor vikt för vår säkerhet på svenska vägar och för en rättvis möjlighet för svenska åkerier att bedriva sin verksamhet i Sverige.

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (4)