Villkoren för sjukskrivna studenter

Motion 2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S)

av Jamal Mouneimne (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av villkoren för sjukskrivna studenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studenter är i dag en utsatt grupp. Det är en del av befolkningen som ofta är ung, ofta står utan bostad, ofta flyttat ifrån nära och kära för att utbilda sig, drar på sig stora skulder och som ofta har ett väldigt begränsat om ens något eget kapital. 

I denna redan ekonomiskt utsatta grupp finns en särskilt utsatt undergrupp det allt för sällan talas om, nämligen de studenter som under sin studietid drabbas av en allvarlig sjukdom. Studenter har idag hela 30 dagars karenstid samt små om ens några möjligheter till deltidssjukrivning och rehabilitering.

När sjuka studenter sedan önskar återgå till studier igen nekas många fortsatt studiemedel p.g.a. risken att inte klara de krav som Centrala studiestödsnämnden (CSN) har på tidigare tagna poäng. Någon hänsyn till sjukdomen tas ytterst sällan för dessa studenter. Detta absurdum är i allra högsta grad även en verklig klassfråga då dessa regler drabbar studenter från socioekonomiskt svaga grupper extra hårt.  

Så för att universitetet och högre utbildning i framtiden ska vara för folket och inte bara för en privilegierad grupp måste socialförsäkringen och inte minst sjukförsäkringen vara tillfredsställande och fungerande även för studenter. Så är inte fallet i dag. En översyn behöver genomföras av villkoren för sjukskrivna studenter.

Jamal Mouneimne (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)