Vigselförrättare

Motion 2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)
S9032

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare.

Motivering

Ersättningen för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad sedan 1988; i dagsläget är ersättningen 110 kr för första vigseln, därefter 30 kr per vigsel om detta sker under samma dag.

I dag har vi sett en kraftig ökning av antalet brudpar som väljer att viga sig borgerligt. Det ökar kraven på vigselförrättarna, vad gäller såväl att det blir fler vigslar att förrätta som att fler par önskar ett större ceremoniellt innehåll för sin vigsel. Det innebär att stödet för vigselförrättarna att utföra sitt uppdrag bör öka men också att det bör övervägas att se över arvodet.

Stockholm den 1 oktober 2012

Johan Andersson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Christer Engelhardt (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Suzanne Svensson (S)

Kent Härstedt (S)

Jörgen Hellman (S)

Thomas Strand (S)

Åsa Lindestam (S)

Kerstin Engle (S)

Karin Åström (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)