Vi tror på Sverige - Moderaternas budgetmotion 2018

Motion 2017/18:3681

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3681

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Sammanfattning

2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi

a.Starkare internationell återhämtning

b.Utanförskapet biter sig fast i Sverige trots högkonjunktur

c.Stark konjunktur men villkoren för långsiktig tillväxt utmanas

3 Alliansens syn på regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

b.Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

c.Politik som slår mot svensk tillväxt och jobb

4 Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.Stora reformbehov i svensk ekonomi

b.Centrala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (19)