Verksamma åtgärder mot Ungern

Motion 2016/17:2809 av Börje Vestlund m.fl. (S)

av Börje Vestlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU ska verka för att EU ska vidta åtgärder mot Ungern och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungern har gått fel väg när det gäller demokrati och EU:s värdegrund, flera gånger har landet på olika sätt brutit mot regler som anses självklara i en demokrati, bland annat domstolars oberoende, mot fria massmedier m.m. Det har till och med talats om att avskaffa demokratin. Ungern visar öppet idag hur utbredd rasismen är i landet. Med främlingshat, antiziganism, islamofobi och antisemitism. Istället för alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och frihet.

Den regeringsstyrda rasismen har institutionaliserats. Samtidigt som Ungern idag är ett EU-land. Därför måste EU ställa hårda krav på Ungern, för att återigen få ett fritt och demokratiskt Ungern där de gemensamma värdena som EU gemensamt beslutar gäller. Det är svårt att utesluta ett EU-land från EU, men det finns andra sanktioner. Den svenska regeringen bör därför fortsatt ställa krav i EU:s ministerråd om åtgärder mot Ungern.

Börje Vestlund (S)

Arhe Hamednaca (S)

Emanuel Öz (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)