Validering av utländska diplom och språktester

Motion 2013/14:Ub522 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD762

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en validering av nyanlända invandrares och flyktingars utländska diplom bör gå fortare i syfte att underlätta inträdet i arbetslivet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en validering av språktester för olika yrkeskategorier såsom läkare bör ske varannan månad i stället för att vara begränsad till två gånger per år.

Motivering

Många nya svenskar och flyktingar har yrkesutbildning/yrken som inte kommer till sin rätt i Sverige. Yrkeskategorier såsom läkare och forskare finner arbete inom handel eller kör taxi i brist på validering av yrke/utbildning. Validering av diplom tar lång tid och tester i svenska som är anpassade efter det specifika kompetensområdet tar lång tid att anpassa.

Integrationen i samhället och möjligheten att försörja sig med eget arbete och bidra till samhällsutvecklingen blir fördröjd och en stor del av dem får inte heller tidig yrkespraktik inom sitt kompetensområde.

Människor väljer att bo i vårt land av olika anledningar och de som väl kommit hit och har fått uppehållstillstånd bör ges bättre förutsättningar att göra rätt för sig. Med en tidig validering i kombination med yrkespraktik kommer fler att få jobb och bidra till samhällsutvecklingen.

Det är inte acceptabelt att exempelvis personer som har läkarexamen och vill validera sin utbildning idag endast kan göra det två gånger per år. Bättre förutsättningar att vara verksam kortare tid inom sitt kompetensområde bör ges. Förslagsvis bör testet i läkarsvenska kunna ges varannan månad för att påskynda inträdet i arbetslivet.

Detta vill riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (2)