Välfärdslöftet – Budget för vård, omsorg och trygghet

Motion 2017/18:3798

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3798

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Välfärdslöftet – Budget för vård, omsorg och trygghet

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Kristdemokraterna återupprättar välfärdslöftet

2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi

2.1 Starkare internationell återhämtning

2.2 Utanförskapet biter sig fast i Sverige trots högkonjunktur

2.3 Stark konjunktur men villkoren för långsiktig tillväxt utmanas

3 Alliansens syn på regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 Risker för Sveriges ekonomi och statsfinanser

3.2 Ekonomisk politik som minskar sysselsättningen och arbetsutbudet

3.3 Politik som slår mot Sveriges tillväxt och jobb

4 Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

4.1 Stora reformbehov i svensk ekonomi

4.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (6)