Utveckling av vårdnadsbidraget

Motion 2010/11:Sf358 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om höjning av vårdnadsbidraget från 3 000 till 6 000 kr/månad.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om att samtliga kommuner ska införa ett vårdnadsbidrag.

Motivering

För många barnfamiljer är det tiden tillsammans som upplevs som den största bristvaran. Över 40 procent av föräldrar med barn under två år skulle vilja tillbringa mer tid med sina barn. Det är föräldrarnas ansvar att prioritera barnen och familjepolitikens ansvar att skapa förutsättningar för denna prioritering. Politiken måste utformas så att föräldraansvaret uppmuntras och stöttas. Därför måste det bli ekonomiskt och socialt möjligt att tillbringa mer tid med sina barn, särskilt de minsta.

Vårdnadsbidraget är en mycket efterlängtad reform. Det finns emellertid möjlighet att utveckla vårdnadsbidraget på ett flertal punkter. Snittkostnaden för ett barn upp till sex år som nyttjar den kommunala förskolan är i runda tal 13 000 kr/månad, alltså 160 000 per år och barn. Det är därför rimligt att vårdnadsbidraget kan fördubblas från 3 000 till 6 000 kr/månad. Detta bör utredas.

Alla föräldrar i Sverige bör ha samma rätt till att vara hemma med sina barn lite längre än vad föräldrapenningen möjliggör. Det är definitivt inte nöjaktigt att bara vissa av landets föräldrar ska ha rätt till vårdnadsbidraget. Så länge vårdnadsbidraget är frivilligt för kommunerna att införa kommer vissa kommuner inte att erbjuda sina invånare möjligheten att vara hemma lite längre med sina barn genom ett vårdnadsbidrag. Det är därför viktigt att vårdnadsbidraget införs i samtliga kommuner. Detta bör också utredas.

Stockholm den 27 oktober 2010

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (2)