Utvärdering av sjöfyllerilagen

Motion 2013/14:C427 av Agneta Gille (S)

av Agneta Gille (S)
S4190

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av sjöfyllerilagen.

Motivering

Efter införandet av samma promillegräns på sjön som vid bilkörning, dvs. 0,2 promille, har det framkommit många olika argument för och emot. Diskussionerna är livliga.

Argast är människor boende på öar. Argument bollas fram och åter men det finns inte någon samlad utvärdering över vad beslutet har lett till.

De allra flesta sjömänniskor anser att gränsen bör ändras till en högre nivå. De hänvisar till att t.ex. Norge har 0,8 och Finland har 1 promille.

Ingen har svaret på frågan: Blev det som avsikten var? Eller har vi en lag som gör att sjösäkerheten inte blev bättre då många numera väljer en mindre båt att köra t.ex. gäster i vid besök på öar?

Självfallet måste överväganden om säkerhet till sjöss och annat också tas i beaktande. Olycksstatistik kopplad till alkohol till sjöss måste noga genomlysas. Olyckor med dödlig utgång på sjön har ofta koppling till alkohol och måste motarbetas. En utvärdering av resultatet av denna lag vore därför av stor vikt i den fortsatta argumentationen.

Stockholm den 3 oktober 2013

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)