Utvärdera körkortskraven för motorcykel

Motion 2014/15:1289 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att omgående utvärdera de nya kraven för att ta mc-körkort enligt EU-direktivet.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att ta fram förslag på hur systemet för mc-körkort kan förbättras.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att undersöka om Sverige kan bli försöksland i EU för ett nytt system för att få mc-körkort.

Motivering

De nya reglerna för att ta körkort efter EU-direktivet är både komplicerade och kostsamma. Reglerna för körkort bör därför utvärderas omgående, för att underlätta denna byråkratiska och dyrbara process.

Jag föreslår därmed att Sverige ska utvärdera de nya reglerna och återkomma med förslag på förbättringar. Sverige bör också ansöka i EU om att få bli försöksland på att testa de nya förslagen i sådana fall.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (3)