Utgiftsområdet 1 Rikets styrelse

Motion 2013/14:K362 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:K362

av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Utgiftsområdet 1 Rikets styrelse

MP1021

1 Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna vill ha en effektiv och väl fungerande ledning av riket med en effektiv tillsyn och granskning av myndigheternas verksamhet och en regional myndighetsorganisation, som stödjer arbetet för en långsiktigt hållbar omställning. Vi föreslår därför bland annat att en ny nationell statlig tillsynsorganisation skapas, att stödet till kvinno- och mansjourerna utökas och permanentas och att resurserna till länsstyrelsernas klimatarbete väsentligen utökas. Vi föreslår att länsstyrelserna ges i uppdrag att leda det regionala regelförenklingsarbetet. Vi föreslår ett lyft för de nationella minoriteterna och att Justitieombudsmannens resurser utökas.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

3 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (5)