Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Sammanfattning

Sverigedemokraterna tillför resurser till Polismyndigheten för att utbilda och anställa 7 000 nya poliser fram till 2024. Vi tillför vidare resurser för att kraftigt höja polisens löner samt förbättra arbetsvillkor och utrustning. Sverigedemokraterna satsar på hela rättskedjan, både genom ökade resurser till Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och rättsliga biträden samt till Kriminalvården, Brottsoffermyndigheten och Brottsförebyggande rådet.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda 7 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (17)