Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2761

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda den svenska skattebasen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra skattetrycket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska det personliga ansvaret för ett aktiebolags skatteskulder och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (10)