Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Sammanfattning

Sverige ska fortsätta att vara ett grönt föregångsland. Därför förespråkar Moderaterna en kostnadseffektiv miljö- och klimatpolitik med hög klimatnytta. Utsläpp av växthusgaser är lika skadliga oavsett var i världen de sker. Vi satsar därför på fortsatta klimatinvesteringar i andra länder, eftersom de ger större utsläppsminskningar per satsad krona. Av samma skäl vill vi också införa skatteavdrag för företag som klimatkompenserar genom att investera i internationella klimatåtgärder. Haven utsätts för stora påfrestningar och därför satsar vi även på åtgärder för att minska exempelvis övergödning och nedskräpning. För att behålla industrin i Sverige och samtidigt sänka dess utsläpp vill vi se en nollvisionsstrategi för basindustrin med fokus på att utveckla teknik för koldioxidlagring.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (8)