Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:1935
av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Avsändare

Hela dokumentet

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (docx, 65 kB) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (pdf, 127 kB)


Motion till riksdagen

2015/16:1935

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1. Inledning

1.1 Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen

1.2 Politiskt

ansvar

för miljön och klimatet

2.

Sveriges

roll internationellt

2.1 Sveriges röst

för

ett klimatambitiöst EU

2.2 Globala

klimatförhandlingar

2.3 Den gröna

klimatfonden

3. Åtgärder för

minskade

utsläpp av koldioxid

3.1 Fossiloberoende

fordonsflotta

3.2 Utbyggnad av

laddinfrastruktur

4.

Styrmedel

för minskad klimatpåverkan och bättre miljö

4.1

Kemikalieskatt

4.2 Utfasad

skattesubvention

för fossila bränslen

4.3 Inför en skatt

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (16)
Behandlas i betänkande (13)