Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg

Motion 2003/04:T230 av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson (m)

av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av riksväg 40.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbyggnaden skall finansieras enligt PPP-modellen.

Motivering

Man kan konstatera att riksväg 40 mellan Borås och Jönköping är farlig, och som trafikant känner man det mycket påtagligt. Varje gång man färdas sträckan ser man olyckstillbud som vid ogynnsamma omständigheter resulterar i allvarliga olyckor. Långa sträckor med relativt bred väg men utan säkra omkörningsmöjligheter hetsar och stressar till farliga omkörningar.

Trafiken har ökat kraftigt i takt med att övriga sträckor mellan Göteborg och Stockholm har fått motorvägsstandard. Riksväg 40 har fått en alltmer central betydelse för hela Sveriges utveckling.

Bakom resonemanget om dåliga vägar döljer sig mycket. Det handlar om ambulansen som vid utryckning förlorar viktiga minuter, skolbussen som blir inställd, timmerexportören som förlorar en kund på grund av att han inte kan möta dagens just in time-krav och personal som avstår från att ta det erbjudna jobbet.

Det handlar också givetvis om personliga tragedier i spåren av de många allvarliga olyckorna längs vägen.

Näringslivsrepresentanter och Västsvenska Industri- och Handelskammaren har lyft fram just de tillväxthämmande aspekterna som följd av ett undermåligt vägnät.

Ett blomstrande och växande näringsliv behövs ju faktiskt för att statens finanser skall må bra och för att Sverige skall kunna ta välbehövliga kliv uppåt i den internationella välståndsligan.

Riksväg 40:s dåliga standard skapar stora svårigheter för företagens transporter men också problem för deras kompetensförsörjning.

Riksväg 40 har ingått i den vägplan som nu går mot sitt slut. Trots detta har det hittills inte tagits ett enda spadtag för den nya sträckningen av riksväg 40.

Kampen för att få riksväg 40 mellan Borås och Jönköping ombyggd till motorväg har i takt med att behovet har ökat blivit allt starkare. Enskilda, företagare, organisationer som Västsvenska Industri- och Handelskammaren och politiker har ställt krav på utbyggnad.

Genom att Borås och Ulricehamns kommuner lånar upp 100 miljoner kronor, (vilket givetvis är en övervältring av ansvaret på kommunerna) och Västra Götalandsregionen betalar ränta på lånet så har nu byggnationen startats. Kyllareds trafikplats riskerar att bli ett monument över en misslyckad infrastrukturpolitik och en helt onödig belastning på de berörda kommunernas ekonomi.

När Vägverkets planer för nästa planperiod har presenterats framgick det att det inte fanns medel ens för färdigställandet fram till Ulricehamn.

Riksväg 40:s utbyggnad är alltså mycket osäker fram till nästa planperiods slut år 2015.

Omedelbara åtgärder måste sättas in och den lämpligaste lösningen är att utbyggnaden mellan Borås och Jönköping finansieras genom PPP.

Vägverket har tidigare uttalat att riksväg 40 är ett lämpligt objekt för att pröva finansieringsformen PPP.

Stockholm den 23 september 2003

Ulf Sjösten (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (2)