Utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Motion 2014/15:478

av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en kraftfull utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Motivering

För att bryta beroendet av olja och andra fossila bränslen måste vi satsa på energislag som är förnybara och skonsammare mot miljön. Vindkraft både på land och till havs är ett av de alternativ som måste få en mer central roll i vår energipolitik. Även om det har blivit en ökad satsning på vindkraft de senaste åren ligger Sverige fortfarande långt efter många andra länder.

Den havsbaserade vindkraften är ett alternativ som måste ägnas ökad uppmärksamhet. Den finns för närvarande bl.a. i Kalmarsund och utmed Skåne- och Hallandskusten, men vi är övertygade om att den har en framtid på många fler ställen, inte minst utmed Blekinges kust. Elanslutningsmöjligheten är mycket viktig vid planeringen av en vindkraftspark och en av de bästa anslutningsplatserna i södra Sverige finns på Sternöhalvön i Karlshamn, Blekinge, i det befintliga energiområdet. Här uppfylls även kriterierna fria ytor och bra vindar.

Utanför Blekinges kust, i Hanöbukten, planeras en vindkraftspark som kan komma att räknas till de största i världen. I Karlshamn finns möjligheten att koppla in ca 2 500 MW vindkraftseffekt, vilket motsvarar 500 verk med effekten 5 MW vardera eller drygt 800 verk på 3 MW vardera. När projektet blir fullt utbyggt förväntas elproduktionen i parken uppgå till ca 8 TWh årligen, vilket motsvarar över 5 procent av hela Sveriges elförbrukning.

Några av fördelarna med havsbaserad vindkraft är att den möjliggör byggandet av större kraftverk och grupper och att det är mer och jämnare energi i vinden. En av nackdelarna är att det är dyrare att bygga än på land. Det är självklart en faktor som kan bli avgörande för den havsbaserade vindkraftens framtidsutsikter och fulla potential. Staten måste därför överväga att skapa de incitament som krävs som stöd för att stimulera och påskynda investeringar i havsbaserad vindkraft. Statliga Vattenfalls agerande i ämnet är ett bra bevis på hur läget är idag, det vill säga oacceptabelt. Målet måste vara att få till stånd en rejäl tempohöjning för vindkraftsutbyggnaden. Det är nödvändigt om Sverige ska klara att nå de klimatpolitiska målen när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är också nödvändigt av arbetsmarknadspolitiska skäl eftersom en kraftfull utbyggnad av vindkraften skulle skapa många nya arbetstillfällen, bl.a. i Blekingeregionen.

.

Peter Jeppsson (S)

Magnus Manhammar (S)

Suzanne Svensson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)