Uppmärksamma lärarnas insatser med en egen dag

Motion 2014/15:196 av Roger Haddad (FP)

av Roger Haddad (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma lärarnas insatser med en egen dag.

Motivering

Sveriges stora utmaning är att höja kunskapsnivån men inte minst ändra attityden till bildning och utbildning, att det är något viktigt. Vi ser i olika undersökningar, internationella som lokala, att elevers attityd till utbildning kan förbättras. Lokala enkäter visar också att kommunerna behöver göra mer för att öka elevernas lust och vilja att lära och läsa. Nyckeln för att vända detta är att locka de duktigaste lärarna till lärarutbildningen, betona och uppmärksamma lärare som ledare i klassrummet men också rektorer som leder skolans pedagogiska verksamhet. Riksdagen bör som en av flera åtgärder tillkännage som sin mening vad som anförs i motionen att uppdra till regeringen att uppmärksamma Sveriges lärare för att öka intresset för utbildning och läraryrket. Ett sätt är som andra länder att man har en speciell dag för att uppmärksamma lärarnas insatser. Skolan är avgörande för Sveriges framtid, vilket gör att lärarna är det viktigaste yrket som finns därför är det motiverat att de särskilt uppmärksammas.

.

Roger Haddad (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-04 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)