Uppkörningstider under sommaren

Motion 2013/14:T460 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD761

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Trafikverket att se över möjligheten att utöka utbudet på uppkörningstider för B-körkortstagare under sommarmånaderna i stora städer så som Stockholms län.

Motivering

I Stockholms län råder det stor brist på uppkörningstider för körkort under sommarmånaderna t.o.m. september månad. Denna period är dessutom den tid på året som de flesta sommarlediga ungdomar och studenter utnyttjar för att ta körkort. Körkort är som bekant ofta nyckeln till att få jobb och den chansen går förlorad med dessa långa väntetider. Många studenter passar på att ta körkortet under ledigheten från studier, och bristen på uppkörningstider idag gör det svårt för våra ungdomar att ta körkort under sommarmånaderna.

Den låga tillgängligheten på förarprovsexaminatorer i länet under denna period leder till att många ungdomar och studenter missar chansen att utnyttja sommarmånaderna för att ta körkort. Det är nästan omöjligt att få en ny tid för uppkörning under denna period i Stockholms län idag.

Den senaste statistiken från Trafikverket visar på att sommarmånaderna fortsättningsvis – trots Trafikverkets förbättringar de senaste åren – inte nått upp till målet om 20 dagars väntetid, med andra ord en hel månad.

Regeringen bör uppdra åt Trafikverket att tillse att målen som satts för verksamheten i fråga om väntetider på uppkörning efterlevs, vilket kommer leda till ökad tillgänglighet på uppkörningstider under perioden juni–september.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)