Ungdomsförbundens plats i skolan

Motion 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M)

av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka ungdomsförbundens möjlighet att få möta och samtala med elever i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan är en viktig arena när Sveriges unga ska forma sin världsbild och lära sig om det demokratiska samhället. Tidigare har skolan också varit en naturlig tummelplats för politiska idéer, och inte sällan är det i skolan ett intresse för politik och påverkan väcks. Det är viktigt – inte bara för de politiska partiernas återväxt och medlemstal, utan ytterst för den representativa demokratin.

Idag ser vi tyvärr en trend där allt färre unga kommer i kontakt med de politiska partierna och deras ungdomsförbund. Detta till följd av att många skolor, efter beslut av rektor, tillämpar kampanjförbud. Därigenom förlorar elever möjligheten att debattera, ställa frågor och granska de politiska partiernas politik. Kort sagt ett hårt slag mot det demokratiarbete skolan har som uppdrag att värna.

En vanlig förevändning när det gäller just kampanjförbud rör de odemokratiska organisationer som på vissa orter försöker kapa det politiska samtalet och sprida hatbudskap i skolan. Att tillåta sådana arrangemang är varken önskvärt ur samhällets perspektiv eller enkelt för en enskild rektor att värja sig mot. Det är däremot ett problem regeringen bör kunna lösa genom nationella riktlinjer efter diskussion med berörda myndigheter.

Skolan skall vara en plats för kunskap och bildning. Då krävs det att det politiska samtalet får praktiseras – och att elever får stöta och blöta idéer mot partier och varandra. Det är viktigt, för att motverka okunskap och distansen mellan unga och demokratin.

Kort sagt är det dags att ta bort välmenande men missriktade krokben mot det demokratiska samtalet. Detta sker bäst genom att se över hur politiska ungdomsförbund kan välkomnas till skolan. Detta bör ges regeringen till känna.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)