UNEP-konferensen i Sydafrika 2002

Motion 2001/02:U323

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2001/02:U323

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

UNEP-konferensen i Sydafrika 2002

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 7

2 Förslag till riksdagsbeslut 8

3 Motivering 9

4 Inledning 10

5 Från Stockholm 1972 till Johannesburg 2002 10

6 Internationellt miljösamarbete 12

6.1 Innovationer i det globala miljöstyret 14

6.2 En världsmiljöorganisation inom FN 15

7 Agenda 21 – en agenda för det nya årtusendet? 16

7.1 Vad ska hända med Agenda 21 i Johannesburg? 17

8 Biologisk mångfald 18

8.1 Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 18

8.2 De tropiska skogarna 21

8.3 Forest Stewardship Council 22

9 Vatten – en säkerhetspolitisk fråga 23

10 Den globala befolkningstillväxten 24

11 Fattigdom, global rättvisa och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (19)