UNEP-konferensen i Sydafrika 2002

Motion 2001/02:U323
av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Avsändare

Motion till riksdagen
2001/02:U323
av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
UNEP-konferensen i Sydafrika 2002


Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 
7

2 Förslag till riksdagsbeslut 
8

3 Motivering 
9

4 Inledning 
10

5 Från Stockholm 1972 till Johannesburg 2002 
10

6 Internationellt miljösamarbete 
12

6.1 Innovationer i det globala miljöstyret 
14

6.2 En världsmiljöorganisation inom FN 
15

7 Agenda 21 – en agenda för det nya årtusendet? 
16

7.1 Vad ska hända med Agenda 21 i Johannesburg? 
17

8 Biologisk mångfald 
18

8.1 Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 
18

8.2 De tropiska skogarna 
21

8.3 Forest Stewardship Council 
22

9 Vatten – en säkerhetspolitisk fråga 
23

10 Den globala befolkningstillväxten 
24

11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (19)