Underlätta samverkan

Motion 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningar och regelverk för att underlätta samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Framtidens utmaningar möts bäst med utökade möjligheter till samordning. Det kommer bli avgörande att kunna arbeta över gränserna så att det bästa stödet och den bästa vården kan ges till den enskilde oavsett hur vi valt att organisera vården och omsorgen.

Det finns dock upplevda hinder för att denna samordning ska kunna utvecklas. Låt oss ge ett exempel: Samordningsförbunden har som uppdrag att gemensamt mellan olika huvudmän samordna och stödja rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16 och 64 år. Det är en viktig verksamhet som kan göra stor skillnad, och det skulle vara önskvärt att utveckla arbetssättet vidare för att kunna arbeta på fler sätt och gälla fler insatser. I mars 2016 beslutade datainspektionen att förelägga Samordningsförbundet östra Östergötland att sluta behandla personuppgifter för andra ändamål än enbart administrativa. Detta trots att så kallade samtyckesblanketter fanns där de enskilda gett sitt samtycke till att uppgifter om personliga förhållanden ska behandlas mellan olika huvudmän i syfte att ge en bättre anpassad och samordnad vård. Detta beslut försvårar för samordningsförbunden att vidareutveckla sitt arbete för den enskilde. För att underlätta för samverkan mellan huvudmän är det angeläget att se över lagstiftningar och regelverk i enlighet med det som anförs i motionen.

Johan Andersson (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)