Underlätta för inhemska adoptioner

Motion 2012/13:C245 av Maria Abrahamsson (M)

av Maria Abrahamsson (M)
M1514

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av adoptionsreglerna.

Motivering

Sveriges riksdag kan inte bestämma vilka adoptionsregler som ska gälla i andra länder, men i vårt eget land borde det inte vara så svårt och byråkratiskt krångligt att få adoptera barn som det är i dag.

Ett sätt att öka barnlösas lycka – såväl homo- som heterosexuellas – vore att mjuka upp reglerna för adoption av barn här i landet. En sådan liberalisering vore också att se mer till barnets bästa. För ingen kan på allvar mena att det bästa för barn som av olika skäl placeras i fosterhem är att tvingas leva utan riktiga föräldrar under kanske hela barndomen när de i stället skulle kunna bli adopterade med allt vad det innebär i form av ökad trygghet, både mänskligt och juridiskt.

Socialstyrelsens rekommendation till kommunerna är att säga nej till dem som vill adoptera men har fyllt 42 år. Även om undantag förekommer när adoptionsprocessen drar ut på tiden, vittnar denna åldersspärr om bristande insikt om att dagens 50–60-åringar inte står med ena benet i graven utan oftast kan räkna med ett långt och aktivt liv. Vid en översyn av adoptionsreglerna bör därför också övervägas en betydligt högre åldersgräns för att få bli adoptivförälder.

Stockholm den 27 september 2012

Maria Abrahamsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)