Tyngre fordon på svenska vägar

Motion 2015/16:2118 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta tyngre fordon, upp till 74 ton, på svenska vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk åkeriverksamhet har kommit långt ur ett internationellt perspektiv när det gäller att ställa om till en mer miljövänlig verksamhet. Det finns dock fortfarande möjligheter att ställa om till än mer energieffektiv verksamhet med än högre konkurrenskraft. Ett sätt att göra det vore att tillåta tyngre lastbilar att rulla på svenska vägar för att möjliggöra mer frakt på färre fordon.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta än tyngre fordon på svenska vägar.

Erik Bengtzboe (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)