Tydligare uppdrag till trafikpolisen

Motion 2014/15:1223 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utbilda fler trafikpoliser som klarar av att bekämpa den kriminella yrkestrafiken.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att trafikpolisen får en egen organisation inom den nya myndigheten med ett tydligt uppdrag, en egen budget och en egen ledning.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen i en handlingsplan bör redovisa hur man ska komma till rätta med den ökande kriminella yrkestrafiken i Sverige.

Motivering

Den 1 januari 2015 blir alla landets polismyndigheter en polismyndighet. Polismyndigheten behöver ha en modern och lyssnande polisledning som ser till att ta vara på åsikter, idéer och kompetens hos sin poliskår.

Den olagliga yrkestrafiken på våra vägar ökar och något måste göras innan våra lagliga åkerier blir utkonkurrerade på grund av denna olagliga verksamhet. För att åstadkomma detta behöver den grupp inom polisen som arbetar med att minska den kriminella yrkestrafiken på våra vägar, trafikpolisen, särskilt lyftas fram. Antalet utbildade trafikpoliser har minskat under lång tid och utöver det går snart många av landets trafikpoliser i pension. Det finns därför ett stort behov av att dels rekrytera fler trafikpoliser, dels utbilda fler trafikpoliser inom kåren.

Trafikpolisens status har minskat och många är de berättelser som visar på att trafikpolisen inte hinner med sitt jobb och att de istället används till många andra uppgifter inom polisen än att bekämpa trafikbrott. De får exempelvis övervaka fotbollsmatcher vilket självklart är ett slöseri med arbetstiden för kompetenta trafikpoliser.

För att trafikpolisen ska få en tydligare roll i den nya myndigheten så är det viktigt att man ser till att den får en egen budget, ett tydligt uppdrag och en egen ledning i den nya myndigheten.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (3)