Tydligare trafikregler

Motion 2008/09:T522

av Lars Lilja (s)
s45144

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare trafikregler.

Motivering

Svenskt trafiksäkerhetsarbete är framgångsrikt. Ett led i detta arbete är den s k nollvisionen. En viktig del av trafiksäkerhetsarbetet är tydliga trafikregler. Alla trafikanter bör kunna veta vad som gäller i en given situation. Tyvärr är så inte alltid fallet.

Ett av de tydligaste exemplen på detta är rondellkörning. Rondeller har blivit mycket vanliga i den svenska trafikmiljön de senaste åren. Skall man försöka ta reda på vilka regler som gäller vid körning i rondell är det uppenbart att allt inte är solklart. Det kan gälla i vilken fil man skall ligga innan rondellen och hur blinkrar skall användas. Det borde till exempel vara självklart att om man skall svänga vänster i en tvåfilig rondell skall man ligga i vänster fil innan rondellen, blinka vänster och hålla innerfilen i rondellen tills det är dags att lämna densamma då med användande av höger blinker. Får man som nu gällande regler hålla ytterfil i rondellen när man skall svänga vänster är hela idén med en rondell förgäves. Alla trafikanter på väg i in rondellen tvingas stanna och trafiken flyter inte samtidigt som onödiga start och stopp har negativa miljöeffekter.

Ett annat exempel är när en gång- och cykelväg korsar en bilväg. När det gäller gångaren eller en cyklist som klivit av sin cykel är det helt klart att bilisten skall lämna företräde. Tyvärr tror många cyklister att de har samma rättigheter som gångaren, det vill säga att bilisten skall lämna företräde när cyklisten passerar bilvägen. Så är nu icke fallet. Ej heller gäller högerregeln utan det talas om att båda parter, det vill säga bilisten och cyklisten, skall vara uppmärksamma och anpassa hastighet till rådande omständigheter. Med andra ord tämligen oklara formuleringar för en situation där regelverket borde kunna vara tydligt.

Jag tvingas konstatera att ingen klarhet har uppnåtts i dessa frågor trots att problemen funnits och diskuterats i många år.

Vägverket bör få i uppdrag att utarbeta tydligare bestämmelser för körning i rondell samt när en cyklist på en GC-väg skall korsa en bilväg.

Stockholm den 3 oktober 2008

Lars Lilja (s)

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)

Avsändare