Tydlig lagstiftning mot könsdiskriminering

Motion 2017/18:2041 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydlig lagstiftning mot könsdiskriminering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med att fler invånare i Sverige ursprungligen kommer från kulturellt avlägsna länder har vissa företeelser blivit allt vanligare. Vi har bland annat fått läsa om ett antal negativa exempel i form av slöjtvång eller könsbaserad uppdelning av flickor och pojkar på skolbussar, idrottslektioner eller i simhallar, vilket är skadligt på olika sätt. Integrationen av nyanlända hindras, samtidigt som man på detta sätt legitimerar föräldrars i många fall sexistiska värderingar. Detta betyder mer eller mindre att samhället accepterar en ojämlik behandling när lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig.

I Sverige bör det vara det svenska samhällets och skolans värderingar eller regler som råder. Skolan är till för eleverna snarare än föräldrarna och det går inte att använda det välanvända argumentet att barnen vill det själva då de från en början kan ha fostrats till att acceptera en könsselektiv ordning. Likaså är det svårt för barn som vuxit upp i en viss miljö att stå emot föräldrarnas vilja, varför samhället i alla lägen istället bör sätta barnens behov i fokus. Eftersom diskriminering baserat på kön blivit ett allt mer aktuellt problem, inte minst bland nyanlända och minderåriga, är det viktigt att lagstiftningen är tydlig. Av den anledningen bör regeringen återkomma med förslag på en tydligare lagstiftning mot könsbaserad diskriminering.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)