Tunnelbana mellan Akalla och Barkarby

Motion 2013/14:T432 av Börje Vestlund (S)

av Börje Vestlund (S)
S4234

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förlängning av Stockholms tunnelbanas blå linje från Akalla till Barkarby.

Motivering

I Stockholmsöverenskommelsen fanns flera stora projekt som att förlänga tunnelbanans röda linje till Täby men också att bygga en ny tunnelbana till Nacka. Båda projekten är bra och välkomna.

Det finns dock ett antal åtgärder som kan göras inte minst för att binda ihop nuvarande tunnelbanesystem med pendeltågssystem, och därmed för en relativt billig penning kunna få god effekt på investeringarna. En sådan är en förlängning av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby, en sträckning på några hundra meter som på ett bra sätt skulle förenkla resandet för dem som ska vidare med pendeltåget västerut eller till söderort. Barkarby är dessutom en knutpunkt för flera busslinjer.

Många av Stockholmsöverenskommelsens projekt kostar många miljarder. Detta är ett exempel på ett projekt som skulle kosta betydligt mindre, men ändå ge en stor effekt inte minst för pendlare till Kista arbetsområde.

Stockholm den 3 oktober 2013

Börje Vestlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)