Trygghet i hela landet

Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

Säkerhet och trygghet i hela landet

En bättre fungerande polis i hela landet

Lokal polis

En större poliskår med bättre villkor

En stärkt rättskedja i hela landet

Satsningar för stärkta förutsättningar för att väcka åtal

Stärkt vittnesskydd

Ökad trygghet i särskilt utsatta områden

Brottsförebyggande arbete

Unga som begår brott

Vissa grova brott

Skärpta straff

Åtgärder mot människohandel

Brottsoffer

Stärkt brottsofferperspektiv

Motverka bedrägerier

Brott i skolmiljö

Trygghet i butik

Våld i nära relation och sexualbrott

Våldtäkt och sexuellt tvång

Våld i nära relation

Sexuellt ofredande och andra sexualbrott

Internetbaserad brottslighet mot kvinnor och barn

Hedersrelaterad brottslighet

Åtgärder mot hedersrelaterad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (75)
Behandlas i betänkande (29)