Trollhättepaketet och en utbyggnad av infrastrukturen genom Dalsland

Motion 2013/14:T321 av Peter Johnsson m.fl. (S)

av Peter Johnsson m.fl. (S)
S4018

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att genomföra samtliga delar av Trollhättepaketet när det gäller infrastrukturen och en utbyggnad av Europaväg 45 och järnvägen Norge–Vänerlänken genom Dalsland.

Motivering

Västsverige är landets viktigaste industriregion och helt dominerande när det gäller fordonsindustrin. Infrastrukturfrågorna är centrala för ett effektivt transportsystem och en konkurrenskraftig industri. Krisen inom fordonsindustrin lyfte fram brister som med begränsade insatser kan åtgärdas.

Trollhättan har en av landets högsta arbetslöshetssiffror och i Dalsland har befolkningen minskat i årtionden beroende på industrinedläggningar. För att vända denna trend är infrastruktursatsningar en del. Det är därför så viktigt att skapa större arbetsmarknadsregioner som ger befolkningen möjlighet att pendla över långa avstånd. Företag är beroende av effektiva varutransporter som också är miljövänliga.

Det är mycket märkligt att en utbyggnad i miljardklassen görs av Europaväg 45 och järnvägen som ingår i Trollhättepaketet men att regeringen undantar två sträckningar; det handlar om Torpabron med en kostnad på 270 miljoner kronor och Göta genomfart med en kostnad på 170 miljoner kronor. Effekterna av att bygga ut alla delar av Trollhättepaketet är samhällsekonomiskt mycket betydelsefulla eftersom de innebär att avkastningen av tidigare gjorda investeringar ökar. För att Västsverige och Trollhättan ska kunna fortsätta att erbjuda en internationellt konkurrenskraftig miljö är det av yttersta vikt att samtliga delar i Trollhättepaketet genomförs.

Utbyggnaden av Europaväg 45 måste fortsätta med en utbyggnad av delen genom Dalsland från Vänersborg till Mellerud och en fortsättning på utbyggnaden av dubbelspår på järnvägen Norge–Vänerlänken måste till. Väl fungerande infrastruktur är avgörande för såväl företag som boende.

Stockholm den 1 oktober 2013

Peter Johnsson (S)

Christina Oskarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)