Träförädling i Gävleborg

Motion 2009/10:N278 av Per Svedberg m.fl. (s)

av Per Svedberg m.fl. (s)
s32108

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om träförädling i Gävleborg.

Motivering

Gävleborgs län är det skogsrikaste länet i landet och här har skogsindustrin genom åren spelat och spelar fortfarande en viktig roll i länets ekonomiska utveckling. Vi har en stark basindustri med ett flertal pappers- och massafabriker, sågverk, pappersbruk och andra små och medelstora företag som verkar inom träförädlingen.

Träförädlingens olika former har gett sysselsättning åt flera generationer människor i vårt län, men det finns stora frågetecken om framtiden för de stora industrier som rationaliserar bort många arbetstillfällen. Senaste exem-plen i vårt län är Stora Ensos nedläggning av massafabriken i Norrsundet, där 325 anställda blev av med sina jobb, och Setras stängning av sågverket i Färila, där 70 anställda haft sin utkomst.

Vi bedömer dock att det finns en stor potential och att skogen är en framtidsbransch, inte minst i vårt län, som också har ett stort behov av ett ökat antal arbetstillfällen.

Men det krävs politisk vilja och handling för att utveckla denna bransch ytterligare och satsa offensivt på fler jobb inom träförädlingen. Det finns mycket kunskap att bygga på. Förutom den traditionella industri som nämnts finns en hel del kreativitet och framtidstro i den satsning som Högskolan i Gävle gör med sitt populära program för design och träteknik. Vi har också goda förväntningar på den nya ansökan som tas fram för att göra träslotten i Hälsingland till världsarv.

Den socialdemokratiska regeringen införde en nationell träbyggnadsstrategi, med en kommitté som var brett tillsatt med representanter alltifrån producenter, beställare och projektörer till forskningsråd. Strategin var framgångsrik och bidrog starkt till att uppmärksamma träets klimatfördelar och jobb­skapande potential.

Vi saknar liknande välbehövliga satsningar på innovationer och nya entreprenörer inom träförädlingsbranschen även från den nuvarande regeringen. Sverige och Gävleborg behöver en mycket offensivare och mer nyskapande politik för att förverkliga den fulla potential som växer i våra skogar. Vi hävdar att ett nytt branschprogram behövs inom träförädlingen för att säkra och utveckla denna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Per Svedberg (s)

Raimo Pärssinen (s)

Roland Bäckman (s)

Sinikka Bohlin (s)

Åsa Lindestam (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)