Tillgång till Naloxon vid en överdos

Motion 2015/16:568
av Hillevi Larsson (S)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Avsändare

Hela dokumentet

Tillgång till Naloxon vid en överdos (docx, 47 kB) Tillgång till Naloxon vid en överdos (pdf, 62 kB)
Motion till riksdagen
2015/16:568
av Hillevi Larsson (S)

Tillgång till Naloxon vid en överdos


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till Naloxon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet drogrelaterade dödsfall har ökat kraftigt under senare år. Vi tillhör nu de länder i EU som har högst narkotikarelaterad dödlighet. År 2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall, vilket var en tydlig ökning jämfört med tidigare år. År 2014 hade siffran stigit till 765, en ökning med 30 procent. Dödsorsaken är vanligtvis överdos.

Många missbrukare som bevittnar en överdos är rädda för att ringa efter hjälp, både av rädsla för att själv åka fast och för att den som överdoserat ska åka fast. Om Naloxon hade funnits tillgängligt i dessa lägen hade åtskilliga liv kunnat räddas.

Vid heroinöverdos, som skördar många liv, går det att häva överdosen med hjälp av motgiftet Naloxon. Det går inte att missbruka Naloxon och det går heller inte att överdosera. Det handlar bara om att rädda liv. Man kan dela ut det till missbrukare, anhöriga och poliser. Ambulanspersonal har det redan. Det är lätt att använda och finns både som nässpray och injektion.

Andra länder, bland annat Norge och Danmark, som har delat ut Naloxon har sett goda resultat i form av hävda överdoser och räddade liv.

Regeringen bör överväga möjligheten att i framtiden göra Naloxon tillgängligt genom utdelning till berörda grupper

Hillevi Larsson (S)

Yrkanden (1)