Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten

Motion 2013/14:T261 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)
M1659

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyltningen för hastighetsbegränsning vid vägarbeten.

Motivering

De som arbetar på våra vägar är mycket utsatta för olycksrisker genom att trafikanterna kör för fort förbi arbetsplatsen. Detta är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem.

För att sänka farterna förekommer en ny sorts skyltar med rekommenderad hastighetssänkning, fyrkantiga skyltar med vita siffror på svart botten. Risken att dessa skyltar förväxlas med skyltar om vägnummer är uppenbar, och dessutom borde hastighetssänkningen inte vara rekommenderad utan tvingande.

Den som är arbetsledare vid ett vägarbete bör få rätten att med tvingande verkan sänka hastigheten förbi arbetsplatsen, genom att tillfälligt använda våra vanliga skyltar om hastighetsbegränsning, de runda gula med röd ram. Dagens svarta skyltar med rekommenderad hastighetsbegränsning bör användas i minsta möjliga utsträckning.

Stockholm den 26 september 2013

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)