Tillåtande av gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2015/16:3041

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av öl och vin för att stärka Matlandet Sverige för företagande och jobb på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har stora möjligheter att utveckla turistprofilen som upplevelseland och matland, både för hemmamarknaden och utlandsturism. Vi ser ett ökat intresse för att handla närproducerade produkter och då inte minst mat. Mathantverket synliggörs även genom att allt fler öppnar gårdsförsäljning. Det bidrar i sin tur till en levande landsbygd. En lång rad produkter vidareförädlas och blir genom kombinationsföretagande med t.ex. restaurang och butik sålda på gården.

Vi har på samma sätt sett många små bryggerier och vinproducenter tillkomma under senare år. Det handlar även här om vidareförädling av lokal produktion och erbjuder ytterligare en möjlighet till att fördjupa den upplevelseturism som vi ser växa. I många andra länder förstärks landsbygdsturismen av möjligheterna att prova på och uppleva såväl landskap, mat som dryck – att prova på den lokala mångfalden.

I Sverige har möjligheten till gårdsförsäljning av egna produkter dock begränsats. För de som förädlar råvaror till öl eller vin är det inte möjligt att både prova på och få köpa med sig gårdsölen eller gårdsvinet. Genom SOU 2010:98 visades att det var möjligt att öppna Sverige för gårdsförsäljning av öl och vin och samtidigt värna Systembolaget. Det var möjligt att förena med EU-lagstiftningen. Tyvärr har utredningen inte lett fram till något resultat.

Sverige behöver stärka satsningen på närodlat, på landsbygdsturism och då självklart även öppna för alla de mikrobryggerier och vinproducenter som med sina produkter ökar bredden i utbudet för alla de som vill smaka på landsbygden. Då det nu råder så delade meningar om vad konsekvensen skulle bli av en gårdsförsäljning borde det i vart fall vara möjligt att på försök pröva det förslag som utredningen presenterade. Det skulle t.ex. kunna ske i Skåne, Skaraborg, på Öland och i Södermanland. Detta bör regeringen få i uppdrag att genomföra.

Kerstin Lundgren (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)