Teater och scenkonst till alla barn

Motion 2015/16:392 av Maria Weimer och Said Abdu (båda FP)

av Maria Weimer och Said Abdu (båda FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn bör ges möjlighet att uppleva professionella scenkonstföreställningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa ungas möjlighet att ta del av professionell scenkonst oavsett var de bor i landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Scenkonst kan vara en otroligt stark och omvälvande upplevelse för ett barn. Scenkonst är att göra det svåra talbart. Det får oss att utvecklas som människor, vilket är viktigt för att vi skall förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans – att vi har förmågan att se oss själva i andra och inte bara identifiera oss med det som är likt oss utan också det som är olikt oss. Konst kan vara något som är olikt verkligheten – men kan bli en sannare bild av verkligheten än den direkta avbildningen. Scenkonsten är en kollektivt delad upplevelse som ibland kan stimulera vår fantasi till att se en annan möjlig verklighet. Det gör en barndom rikare och roligare.

Långt ifrån alla barn får möjlighet att möta scenkonst – i dag kan en elev gå igenom en hel skolgång utan att se en enda föreställning. Estetiska ämnen på gymnasiet är välkommet och lärarutbildningen behöver konst och estetik. Reformen Skapande skola är en viktig del till att stimulera både elever och kulturskapare men reformen kan vidareutvecklas. En väg kan vara att inbegripa scenupplevelser i den.

Regeringen bör arbeta med stimulanser till kommunerna för att scenkonst ska bli en självklarhet i alla barns uppväxt. Lika självklar som musiken är det. Det behövs flera delar för att förverkliga detta. Kommunerna behöver stimuleras så att möjligheter till att ta sig till och från scenerna finns och skolan behöver eventuellt resurser för att köpa föreställningar och det behövs avsatt tid för detta.

Maria Weimer (FP)

Said Abdu (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)