Sveriges nationalsång

Motion 2011/12:K371 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)

av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)
SD67

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång.

Motivering

Sverige har idag inte någon officiell nationalsång. Du gamla, du fria är förvisso det musikverk som av tradition används som Sveriges nationalsång, men till skillnad från många andra nationalsånger har det aldrig officiellt antagits som nationalsång genom politiska beslut. Det finns således inget juridiskt skydd för Du gamla, du fria utan dess status som nationalsång vilar alltså helt på traditionen.

Tidigare motioner i frågan har avfärdats med svepande motiveringar om att det inte behövs ett juridiskt erkännande av nationalsången. Vi är dock av uppfattningen att en nationalsång är en hyllning till det egna landet och en enande symbol, varför det känns extra viktigt att den också ska vara officiellt antagen. Så sent som 1982 fick Sverige officiellt en nationaldag, numera även helgdag. Svenskan är sedan några år tillbaka landets officiella huvudspråk i internationella sammanhang. Den svenska flaggan med gult kors på blå botten är officiell. Men vi står idag utan en officiellt antagen nationalsång.

Om vi verkligen vill slå vakt om Du gamla, du fria skall den givetvis också antas som vår officiella nationalsång. Det saknas hållbara motiv till varför vi inte har en officiellt antagen nationalsång i likhet med Sveriges nationaldag, svenska språket och vår svenska flagga.

Stockholm den 30 september 2011

Carina Herrstedt (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)