Svensk motsvarighet till norska Oppgaveregistret

Motion 2009/10:N272 av Luciano Astudillo (s)

av Luciano Astudillo (s)
s32087

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att minska företagens administrativa kostnader genom att inrätta en svensk motsvarighet till det norska Oppgaveregistret.

Motivering

Sedan alliansregeringen tillträdde har den misslyckats med att öka företagandet. Dessutom verkar de utlovade regelförenklingarna för företagarna ha gått i stå. Regeringens närstående organisation Svenskt Näringsliv har vid flera tillfällen kritiserat att det händer så lite med utlovade reformer för att förenkla företagandet.

Förvisso har den borgerliga regeringen riggat en ny organisation så att man kan arbeta mer systematiskt. Det är positivt. Men hittills har det inte gett önskat resultat.

Jag anser att man borde lära av Norges så kallade Oppgaveregistret. Dess huvuduppgift är att arbeta för att minska bördan för enskilda företagare och statsförvaltning genom att samordna och förenkla kraven på uppgiftslämning för näringslivet. Den borgerliga regeringen skulle kunna inrätta ett motsvarande system i Sverige.

Stockholm den 1 oktober 2009

Luciano Astudillo (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)