Stärk vården efter förlossning

Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S)

av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter förlossning får en del kvinnor kvarstående fysiska problem. Det kan handla om foglossning som orsakar ryggproblem långt efter förlossningen, sprickor i underlivet som orsakar fortsatta problem och delade magmuskler som inte läker ihop och därmed orsakar ryggproblem och leder till svårigheter i vardagen.

Många kvinnor i denna situation upplever att de har svårt att få adekvat vård. Kunskapen om deras problematik är bristfällig och den kunskap som finns är inte spridd. Därför krävs mer forskning och mer effektiv kunskapsspridning.

Problemen är också lågt prioriterade i vården och upplevs ofta som förknippade med skam. Ofta upplever kvinnor att de möts av en attityd som handlar om att de helt enkelt får skylla sig själva, eftersom det kan bli så här när man föder barn.

En kvinna med delade magmuskler kan till exempel ha svårt att få hjälp eller ens råd om hur hon ska hantera detta när magmusklerna aldrig läker ihop. Istället är kvinnor hänvisade till privata alternativ för träning, coachning och operationer. Ofta orsakar avsaknaden av adekvat stöd till följd av bristen på fungerande magmuskler fysiska problem livet ut.

Ett annat exempel är att det kan vara svårt att få stöd för psykiska hälsoproblem som är kopplade till förlossningen, särskilt om det hinner gå lång tid efter förlossningen innan man söker hjälp.

Det är välkommet att regeringen avsatt särskilda resurser för att stärka vården av kvinnor. Mer av detta behövs. Vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre. Det behövs ett mer strukturerat arbete som också kan bidra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

Vad som ovan anförs i motionen om behovet av att högre prioritera vård och stöd till kvinnor efter förlossning bör riksdagen som sin mening ge tillkänna.

Ida Karkiainen (S)

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)